Uzem Hakkında

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi , bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Üniversitedeki yabancı dil hazırlık, lisans ve lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan ,program, koordinasyon ve uygulama faaliyetlerine destek sağlamak ve uzaktan eğitim kalite ve etkinliğini artıracak araştırmalar gerçekleştirmek amacıyla, 17.09.2020- 31247 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak kurulmuştur.

Bünyesinde 2017 yılından beri kurulu olan Moodle tabanlı online-learning ders yönetim sistemi pandemi sürecinin başladığı Mart 2020'de güncellenmiş ve açık kaynak kodlu bir canlı ders sistemi olan BigBlueButton kurularak ders yönetim sistemine entegre edilmiştir. Hem ders yönetim sistemi hem de canlı ders sistemi tamamen üniversitemiz sunucularından hizmet vermekte ve tüm veriler üniversitemiz içinde saklanmaktadır. Üniversitemiz kurumsal kimliğine ait görsel özelleştirmelerin yanında kapasite ve kullanıma yönelik özelleştirmeler yine üniversitemiz akademik personeli ve bilgi işlem personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem Moodle hem de BigBlueButton açık kaynak kodlu yazılımlar olduğundan üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni araştırmaların da önünü açmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz kullanım karakteristikleri incelenmiş ve kapasiteye yönelik sistem üzerinde geliştirmeler yapılarak ders kayıtlarının kısa zamanda görünmesi sağlanmış ayrıca yaklaşık 800 öğrenciye sahip üniversitemizde 1500 öğrencinin aynı anda derslerde yer almasını sağlayacak bir kapasite de oluşturulmuştur. Bütün öğrencilerin aynı anda bir sunum veya duyuruya katılmasını sağlayacak bir mekanizma da geliştirilmiştir.

Üniversitemiz içinde online-learning.gidatarim.edu.tr adresinden hizmet veren ders yönetim sistemimiz içinden fakülte ve enstitü hiyerarşiğinize uygun şekilde düzenlenmiş derslerde öğretim elemanları ders materyallerini paylaşabilir, senkron ve asenkron dersler oluşturabilir, quiz ve çevrimiçi sınavlar düzenleyebilir, ödev paylaşabilir ve ödevleri toplayabilir, öğrencilere duyurular yapabilir ve forumlar oluşturabilirler. Ayrıca H5P desteği ile derslere ek olarak etkileşimli içerikler oluşturabilirler. Ana materyallere ek olarak görsel, işitsel ve video yardımcı materyaller de paylaşabilirler.

Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini kullanımlarına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Özellikle yeni gelen öğrencilere yönelik bir kullanım videosu hazırlanmış ve üniversitemiz web sayfasında paylaşılmıştır. Ayrıca sorular için uzem@gidatarim.edu.tr adresinden ve (+90) 332 223 54 44 nolu telefon numarasından destek hizmeti verilmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile de özellikle yeni gelen öğrencilerin müfredat ve uzaktan eğitim kullanım destek hizmetleri sağlanmaktadır.

Uzaktan eğitim sistemi:
https://online-learning.gidatarim.edu.tr/
Uzaktan eğitim sistemine giriş videosu:
https://oidb.gidatarim.edu.tr/online-learning-uzerinden-derse-giris
 
Misyon ve Hedeflerimiz

Kurumun uzaktan eğitimde misyonu, eğitim sürekliliğini her koşul altında sağlayarak, öğrencilerin eğitimlerini zamanında ve en az yüz yüze eğitimdeki standartlarda almalarını sağlamaktır. Kurumun uzaktan eğitimde amacı, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi başta olmak üzere eğitim kurumlarının yabancı Dil Hazırlık, lisans ve lisansüstü ve sürekli eğitim dahil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimler için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri oluşturmak, uygulamak ve uzaktan eğitim kalite ve etkinliğini artıracak araştırmalar gerçekleştirmektir. Ayrıca, kurum eğitimde fırsat eşitliği, engelli bireylerin eğitim hayatına katılımını artırmak, ulusal ve uluslararası akademisyen, eğitimci ve çalışanları lojistik engelleri ortadan kaldıracak şekilde bir araya getirerek eğitim kalitesini ve çeşitliliğini artırmayı amaçlamaktadır.