Projelerimiz

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, bünyesinde 2017 yılından beri kurulu olan Moodle tabanlı online-learning ders yönetim sistemi pandemi sürecinin başladığı Mart 2020'de güncellenmiş ve açık kaynak kodlu bir canlı ders sistemi olan BigBlueButton kurularak ders yönetim sistemine entegre edilmiştir. Hem ders yönetim sistemi hem de canlı ders sistemi tamamen üniversitemiz sunucularından hizmet vermekte ve tüm veriler üniversitemiz içinde saklanmaktadır. Üniversitemiz kurumsal kimliğine ait görsel özelleştirmelerin yanında kapasite ve kullanıma yönelik özelleştirmeler yine üniversitemiz akademik personeli ve bilgi işlem personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem Moodle hem de BigBlueButton açık kaynak kodlu yazılımlar olduğundan üniversitemizin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yeni araştırmaların da önünü açmaktadır. Bu kapsamda üniversitemiz kullanım karakteristikleri incelenmiş ve kapasiteye yönelik sistem üzerinde geliştirmeler yapılarak ders kayıtlarının kısa zamanda görünmesi sağlanmış ayrıca yaklaşık 800 öğrenciye sahip üniversitemizde 1500 öğrencinin aynı anda derslerde yer almasını sağlayacak bir kapasite de oluşturulmuştur. Bütün öğrencilerin aynı anda bir sunum veya duyuruya katılmasını sağlayacak bir mekanizma da geliştirilmiştir.

Üniversitemiz içinde online-learning.gidatarim.edu.tr adresinden hizmet veren ders yönetim sistemimiz içinden fakülte ve enstitü hiyerarşiğinize uygun şekilde düzenlenmiş derslerde öğretim elemanları ders materyallerini paylaşabilir, senkron ve asenkron dersler oluşturabilir, quiz ve çevrimiçi sınavlar düzenleyebilir, ödev paylaşabilir ve ödevleri toplayabilir, öğrencilere duyurular yapabilir ve forumlar oluşturabilirler. Ayrıca H5P desteği ile derslere ek olarak etkileşimli içerikler oluşturabilirler. Sistem , Ana materyallere ek olarak görsel, işitsel ve video yardımcı materyaller de paylaşabilme imkanı da sağlamaktadır.